Administracja

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik mgr Iga Marmajewska

telefon 618491428, 618491298

e-mail dag@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 3

Kancelaria Szpitala

telefon 618491308

fax 618483362

e-mail skkj@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, parter

 

Dział Audytu

Kierownik mgr Małgorzata Konkiewicz-Mańkowska

telefon 618491321

e-mail da@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 1

 

Dział Eksploatacji

Kierownik mgr inż. Zbigniew Jarecki

telefon 618491500, 618941521

e-mail de@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 1

Specjalista ds. Aparatury Medycznej telefon 618491304

Kotłownia telefon 618491527

Warsztaty telefon 618491369

 

Dział Ewidencji i Inwentaryzacji

Kierownik mgr Dominika Biernat

telefon 618491224, 618491513, 618491514

e-mail dei@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 1

 

Dział Informatyki

Kierownik mgr inż. Przemysław Stajkowski

telefon 618491675, 618941674, 618941407, 618941399

e-mail di@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 3

 

Dział Jakości i Bezpieczeństwa Opieki

Kierownik mgr Anna Piasecka

telefon 618491667

e-mail apiasecka@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro II

 

Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik mgr Magdalena Leśniewska

telefon 618491532, 618491209

e-mail mlesniewska@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 1

Kasa

telefon 618491476

lokalizacja Budynek A, parter

 

Dział Kosztów i Analiz Medycznych

Kierownik mgr Renata Barczyńska

telefon 618491333

e-mail dkiam@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro I

 

Dział Obsługi Porządkowo-Transportowej

Kierownik Beata Sudoł

telefon 618491637

e-mail dopt@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro II

 

Dział Organizacji i Nadzoru

Kierownik mgr Natalia Piłat

telefon 618491670, 618941242, 618491260

e-mail don@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, piętro I

 

Dział Płac i Spraw Socjalnych

Kierownik Hanna Mierzejewska

telefon 618491460, 618941389

e-mail place@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 1

 

Dział Rozliczeń

Kierownik mgr Katarzyna Tyrakowska

telefon 618491241, 618491567

e-mail rozliczenia@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro I

 

Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik mgr Elżbieta Czajkowska-Drgas

telefon 618491212, 618941247

e-mail kadry@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 1

 

Dział Statystyki Medycznej

Kierownik mgr Przemysław Zysnarski

telefon 61849299, 618941426

e-mail dsm@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek B, parter

Archiwum Zakładowe

telefon 618491368

e-mail archiwum@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, piwnica

 

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik mgr Radosław Jankowski

telefon 618491375

fax 618491562

e-mail dzp@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek C, piętro I

 

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej

Kierownik Ewa Kasprzak

telefon 618491429, 618491402

fax 618491435

lokalizacja Budynek E, piętro I

 

Dział Żywienia

Kierownik Marlena Grajek

telefon 618491525

e-mail dzyw@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 4

 

Inspektor Ochrony Danych

mgr Patrycja Rakowska

telefon 618491203

e-mail iodo@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro II

 

Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Mirosław Wawrzyniak

telefon 618491324

e-mail bhp@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro I

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Natalia Piłat

telefon 618491670

e-mail npilat@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, piętro I

 

Specjalista ds. Obronnych

Adam Ptaszyński

Telefon 618491215

e-mail aptaszynski@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro I

 

Specjalista ds. Umów Cywilnoprawnych

mgr Maria Renans

telefon 618491336

e-mail mrenans@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, piętro I

 

Zespół ds. Odczynników Laboratoryjnych

Kierownik mgr Sylwia Wachowiak

telefon 618491558

e-mail zol@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, piwnica

 

Zespół Radcy Prawnego

telefon 618491309

lokalizacja Budynek A, parter