Administracja

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik mgr Iga Marmajewska

telefon 618491428, 618491298

e-mail: dag@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 3

Kancelaria Szpitala

telefon 618491308

fax 618483362

e-mail: kancelaria@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, parter

 

Specjalista ds. Audytu

mgr Małgorzata Konkiewicz-Mańkowska

telefon 618491321

e-mail da@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, pietro II

 

Dział Controllingu i Rozliczeń

Kierownik mgr Katarzyna Tyrakowska

telefon 618491241

e-mail rozliczenia@skp.ump.edu.pl

Sekcja Rozliczeń

telefon 618491241, 618491567

e-mail: rozliczenia@skp.ump.edu.pl

Sekcja Controllingu

telefon 618491333

e-mail: dkiam@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro I

 

Dział Eksploatacji i Inwestycji

telefon 618491500, 618491521

e-mail: de@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 1

telefon 618491304

Kotłownia telefon 618491527

Warsztaty telefon 618491369

 

Dział Ewidencji i Inwentaryzacji

Kierownik Ewelina Adamowicz

telefon 618491224, 618491513, 618491514

e-mail dei@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 1

 

Dział Informatyki

Kierownik mgr inż. Przemysław Stajkowski

telefon 618491675, 618491674, 618491407, 618491399

e-mail di@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 3

 

Dział Jakości i Bezpieczeństwa Opieki

Kierownik mgr Anna Kościesza

telefon 618491667

e-mail dj@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro II

 

Główny Księgowy

mgr Magdalena Leśniewska

telefon 618491532

e-mail mlesniewska@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 1

 

Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik mgr Dominika Biernat

telefon  618491209

e-mail dbiernat@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 1

Kasa

telefon 618491476

lokalizacja Budynek A, parter

 

Dział Obsługi Porządkowo-Transportowej

Kierownik Beata Sudoł

telefon 618491637

e-mail dopt@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro II

 

Dział Organizacji i Nadzoru

Kierownik mgr Natalia Biały

telefon 618491670, 618491242, 618491260

e-mail don@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, piętro I

 

Dział Płac i Spraw Socjalnych

Kierownik Hanna Mierzejewska

telefon 618491460, 618491389

e-mail place@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 1

 

Dział Spraw Personalnych

Kierownik mgr Elżbieta Czajkowska-Drgas

telefon 618491212

e-mail kadry@skp.ump.edu.pl

Sekcja ds. Osobowych

telefon 618491247, 618491416

lokalizacja Budynek 1

Sekcja ds. Umów Cywilnoprawnych

telefon 618491336

e-mail mrenans@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, piętro I

 

Dział Statystyki Medycznej

Kierownik mgr Przemysław Zysnarski

telefon 618491299, 618491426

e-mail dsm@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek B, parter

Archiwum Zakładowe

telefon 618491368

e-mail archiwum@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, piwnica

 

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik mgr Krzysztof Dambek

telefon 618491375

fax 618491562

e-mail przetargi@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek C, piętro I

 

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej

Kierownik mgr Sebastian Woźniak

telefon 618491429, 618491402

fax 618491435

lokalizacja Budynek E, piętro I

 

Dział Żywienia

Kierownik Marlena Grajek

telefon 618491525

e-mail dzyw@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek 4

 

Inspektor Ochrony Danych

mgr Edyta Puzicka

telefon 618491203

e-mail iodo@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro II

 

Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i P.Poż.

Mirosław Wawrzyniak

telefon 618491324

e-mail bhp@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro I

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Tomasz Górecki

telefon 618491203

e-mail tgorecki@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro I

 

Pełnomocnik ds. Jakości

mgr Anna Kościesza

telefon 618491667

e-mail akosciesza@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro II

 

Specjalista ds. Obronnych

Adam Ptaszyński

Telefon 618491215

e-mail aptaszynski@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro I

 

Zespół ds. Odczynników Laboratoryjnych

Kierownik mgr Sylwia Wachowiak

telefon 618491558

e-mail zol@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, piwnica

 

Zespół Radcy Prawnego

telefon 618491309

lokalizacja Budynek A, parter