> Idź do załączników

Kontakt

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Tel. centrala: 61 8491200

Tel. centrala informacja 61 8491211

Fax: 61 8483362

www.skp.ump.edu.pl

 

Kancelaria Szpitala 618491308, e-mail: kancelaria@skp.ump.edu.pl

Biuro Dyrekcji Szpitala 618491275

 

Adres składu ESP (skrzynka podawcza ePUAP) - /SKKJ5/SkrytkaESP

 

Izba Przyjęć Pediatrii

Telefon                     618491444,618491302

Kierownik                 618491258

Oddziałowa              618491258

Lekarz dyżurny         618491593

e-mail                        izbapp@skp.ump.edu.pl

 

Izba Przyjęć Psychiatrii

Telefon                    618491539, 618491507

Kierownik                 618491451

Oddziałowa              618491582

e-mail                       izbappsych@skp.ump.edu.pl

 

Dział Zamówień Publicznych

telefon                     618491375

fax                            618491562

e-mail                      przetargi@skp.ump.edu.pl