2020

2020

LP. NAZWA JEDNOSTKI TEMAT KONTROLI DATA
1      Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Bank Krwi 2020-01-09
2      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna Kontrola spr. wykonanie nakazów decyzji HP-465/3/1-5/19 z dnia 27-05-2019 pkt. 2ab,3b,5,8a,10ab 2020-01-21
3      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów  decyzji HK1-423/02/5-5(3)/18 z dnia 27-06-2018 oraz HK1-423/04/5-1/08 z dnia 10-06-2008 2020-01-23
4      Krajowe Centrum ds. AIDS Realizacja programu leczenia antyretrowirusowego osób zyjących z HIV i chorych na AIDS w latach 2017-2021 2020-01-31
5      Krajowe Centrum ds. AIDS Wizytacja Apteki Szpitalnej-leki antyretrowirusowe 2020-02-03
6      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna Kontrola interwencyjna na Oddziale B Psychiatrii w związku ze zgłoszoną interwencją 2020-01-29
7      Sąd Rejonowy Poznań Grunwald-Jeżyce w Poznaniu Kontrola przyjmowania pacjentów i stosowanie przymusu bezpośredniego 2020-02-14
8      Konsultant województwa wielkopolskiego w dziedzinie farmacji szpitalnej Funkcjonowanie Apteki Szpitalnej w świetle obowiązujących przepisów prawa 2020-02-19
9      Centrum Medyczne Kształecenia Podoplomowego Spełnianie warunków akredytacji. Kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego w pediatrii, pscyhiatrii dzieci i młodzieży, radiologii 25-28.02.2020
10      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna Kontrola interwencyjna na oddziale nefrologii, kardiologii pediatrycznej 2020-08-05
11      DNW Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Ocena realizacji przez Szpital zapisów ustawy z dnia 08-06-2017 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. Dz.U. 2020 poz 830) w 2020 roku. 24.08 - 03.09.2020
12      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna Kontrola sprawdzająca wykonanie poleceń z kontroli zd nia 05-08-2020 Kontrola procedur związanych  zapobieganiu i szerzeniu się CIVID-19.  2020-09-16