Ankieta Satysfakcji Pacjenta z Wizyty w Poradni

Ankieta jest ANONIMOWA , mimo że wymagane jest podanie kilku danych niezbędnych do wypełnienia i wysłania odpowiedzi - pacjent/rodzic/opiekun może wypełnić tylko jeden raz jedną ankietę z jednej hospitalizacji / jednej wizyty

Pracownicy szpitala nie mają dostępu do danych pacjenta ( dane służą jedynie weryfikacji )

Pracownicy szpitala mają dostęp tylko do danych statystycznych – wyników odpowiedzi

Pragnąc poprawić jakość udzielanych świadczeń uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwej według Państwa odpowiedzi przy poniższych pytaniach.

Ankieta nie zawiera pytań odnośnie warunków lokalowych oraz czasu oczekiwania na hospitalizację/wizytę – na które szpital nie ma wpływu.
1. Czy wizyta w poradni odbyła się o godzinie wcześniej uzgodnionej
2. Czy lekarz sprawujący w poradni opiekę nad pacjentem:
3. Czy pielęgniarki opiekujące się pacjentem w poradni
4. Czy rejestratorki w poradni
5. Czy poradnia w trakcie pobytu pacjenta była czysta
6. Czy szpital jest dobrze oznakowany
7. Czy strona internetowa szpitala