Pierwsza Hospitalizacja

Dziecko/pacjent w celu zapisania/zarejestrowania się na pierwsze planowe leczenie szpitalne (pierwszą planową hospitalizację na danym oddziale ) musi zgodnie z przepisami przejść odpowiednią kwalifikację i zostać umieszczone na Liście Oczekujących pacjentów na leczenie.

W tym celu należy zapoznać się na naszej stronie w ABC Pacjenta z instrukcją Zapisy Oddziały a następnie wybrać oddział oraz wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny. Formularz rejestracyjny może wypełnić i wysłać pacjent/rodzic/opiekun prawny lub lekarz wystawiający Skierowanie do szpitala.

Prosimy zwrócić uw agę na wymagane przez oddział badania dodatkowe oraz prosimy o przesłanie do sekretariatu oddziału ( dane teleadresowe przy formularzu ) oryginału Skierowania do szpitala razem z Formularzem rejestracyjnym lub w ciągu 14 dni od przesłania Formularza rejestracyjnego w sposób elektroniczny.

Jest równiez możliwość wydrukowania pustego formularza i wypełnienia go ręcznie, w celu pobrania pustego wniosku proszę -> KLIKNIJ TUTAJ

Aby sprawdzić czas oczekiwania na leczenie w oddziale, proszę przejść na stronę http://kolejki.nfz.gov.pl/

ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

adres e-mail: alergologia@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 313

 

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Dziecko/pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania.

 

Dodatkowe badania wymagane do wpisu na listę oczekujących: morfologia, rozmaz krwi, badanie laryngologiczne

CHIRURGICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej

adres e-mail: chirurgia@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 578

ZAPISANIE DZIECKA NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH ( WYZNACZENIE TERMINU PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO NA OPERACJĘ )

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

  • Rodzice /opiekunowie prawni dziecka BEZ SKIEROWANIA DO SZPITALA NA ODDZIAŁ CHIRURGICZNY powinni ze skierowaniem do poradni chirurgicznej ( wystawionym na druku NFZ przez lekarza rodzinnego, chirurga lub innego specjalistę ) zarejestrować się do przyszpitalnej Poradni Chirurgicznej lub Poradni Urologicznej ( ważna zgodność nazwy na posiadanym skierowaniu z nazwą poradni ) w celu oceny stanu zdrowia dziecka i kwalifikacji do zabiegu chirurgicznego ( pilny, stabilny ), Czas oczekiwania na poradę w przyszpitalnych Poradniach Chirurgicznej i Urologicznej jest krótki i wynosi około 1 do 2 tygodni www.kolejki.gov.pl

Rejestracji dziecka do Poradni Chirurgicznej lub Urologicznej należy dokonać zgodnie z instrukcją opisaną na stronie www szpitala w części ZAPISY PORADNIE a następnie zarejestrować dziecko w części REJESTRACJA PORADNIE > PIERWSZA WIZYTA

  • Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka POSIADAJĄCEGO JUŻ SKIEROWANIE DO SZPITALA DO ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO od lekarza ( chirurga, lekarza rodzinnego lub innego specjalisty ) powinni skontaktować się e-mailem, telefonicznie lub osobiście z sekretariatem oddziału chirurgicznego pod wyżej wymieniony adres w celu uzgodnienia dnia i godziny przybycia z dzieckiem i z oryginałem skierowania do szpitala na badanie kwalifikacyjne przeprowadzone przez chirurga oddziałowego.

Następnie po uwagach chirurga wpisanych na oryginale skierowania o kwalifikacji (pilne, stabilne) dziecko zostanie w sekretariacie oddziału chirurgicznego wpisane na listę oczekujących na pierwszy wolny termin przyjęcia do szpitala. W momencie wpisania na listę oczekujących oryginał druku skierowania do szpitala pozostaje w szpitalu.

Szpital w informacji zwrotnej w mailu lub telefonicznie przekaże Państwu dzień, miejsce i godzinę planowanego kwalifikacyjnego badania chirurgicznego dziecka w szpitalu ( czas oczekiwania na tego typu badanie wynosi ok. 2 tygodni od dnia zgłoszenia )

Powyższa procedura kwalifikacji do zabiegu jest częścią składową późniejszej hospitalizacji (wg NFZ ).

 

Dzieci w stanach zagrożenia życia lub zdrowia

powinny niezwłocznie zgłosić się do Izby Przyjęć szpitala !

Poniższa procedura dotyczy przyjęć PLANOWYCH

ONKOLOGICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej

adres e-mail: onkologia@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 447

 

W przypadku podejrzenia choroby nowotworowej u dziecka należy niezwłocznie ( proszę wybrać najwygodniejszą opcję )

  • zgłosić się z dzieckiem do Poradni Onkologicznej dla dzieci w godzinach 8.00-9.00 na ul. Szpitalną 27/33 , 60-572 Poznań ( bez wcześniejszego umawiania terminu, bez skierowania )

  • skontaktować się telefonicznie tel. 61 8491 600 z Poradnią Onkologiczną dla dzieci w Poznaniu w celu ustalenia terminu wizyty (wizyta praktycznie może odbyć się w ten sam dzień lub dnia następnego )

Dzieci w stanach zagrożenia życia lub zdrowia powinny niezwłocznie zgłosić się do Izby Przyjęć szpitala !

NEUROLOGICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej

adres e-mail: neurologia@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 362

 

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Dziecko/pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania.

 

Dodatkowe badania wymagane do wpisu na listę oczekujących: konsultacja okulistyczna z badaniem dna oka, konsultacja laryngologiczna, badanie EEG, u dzieci z wadami wrodzonymi – konsultacja genetyczna, konsultacja psychologiczna

OTOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej

adres e-mail: otolaryngologia@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 363

ZAPISANIE DZIECKA NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH ( WYZNACZENIE TERMINU PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU NA OPERACJĘ )

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka POSIADAJĄCEGO JUŻ SKIEROWANIE DO SZPITALA NA ZABIEG OPERACYJNY otolaryngologiczny ( usunięcia migdałków podniebiennych i/lub migdałka gardłowego) od lekarza ( otolaryngologa, lekarza rodzinnego lub innego specjalisty ) powinni:

  • bez wcześniejszego uzgadniania zgłosić się z dzieckiem i z oryginałem skierowania do szpitala do gabinetu badań otolaryngologii (mieszczącym się na parterze budynku B ) w dzień roboczy poniedziałek lub środę w godzinach 11.00-13.00 w celu przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego przez otolaryngologa oddziałowego, a następnie z posiadanym wcześniej oryginałem skierowania, na którym otolaryngolog robi adnotacje o kwalifikacji (pilne, stabilne) udać się do Działu Statystyki Medycznej ( pomieszczenie w sąsiedztwie gabinetu badań ) w celu wpisania dziecka na pierwszy wolny termin przyjęcia do szpitala. W momencie wpisania na listę oczekujących oryginał druku skierowanie do szpitala pozostaje w szpitalu.

W przypadku pytań i wątpliwości można skontaktować się mailowo lub telefonicznie pod wyżej wskazany adres z sekretariatem oddziału otolaryngologicznego.

UWAGA (!) Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłaszających się na zabiegi operacyjne dzieci czas oczekiwania w Oddziale Otolaryngologicznym dla dzieci w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera UM w Poznaniu wynosi około dwóch lat i jest stale aktualizowany - dostępny jest dla pacjentów na stronie www.kolejki.gov.pl

Powyższa procedura kwalifikacji do zabiegu jest częścią składową późniejszej hospitalizacji (wg NFZ ).

 

  • Rodzice/opiekunowie prawni dzieci ze skierowaniem na planowe leczenie do Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej z innych powodów niż konieczność usunięcia migdałków proszeni są o kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty na podany powyżej adres.

 

Dzieci w stanach zagrożenia życia lub zdrowia powinny niezwłocznie zgłosić się do Izby Przyjęć szpitala !

PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

kontakt: Sekretariat Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

adres e-mail: sekretpsychdzieci@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 400

 

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA OD LEKARZA PSYCHIATRY NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania od lekarza psychiatry.

Jeżeli pacjent posiada skierowanie do szpitala od innego lekarza niż psychiatra prosimy o aktualną konsultację psychiatryczną lub o kontakt z nami mailowo lub telefonicznie

 

Dodatkowe warunki wymagane do zapisu na listę oczekujących pacjentów : uzasadnienie skierowania do szpitala przez lekarza psychiatrę - konsultacja psychiatryczna

REUMATOLOGICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej

adres e-mail: reumatologia@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 481

 

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Dziecko/pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania.

 

Dodatkowe badania wymagane do zapisu na listę oczekujących: MORFOLOGIA, CRP, OB., BADANIE OGÓLNE MOCZU, EKG, USG JAMY BRZUSZNEJ, KONSULTACJA OKULISTYCZNA.

PULMONOLOGICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

adres e-mail: pulmonologia@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 313

 

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Dziecko/pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania.

 

Dodatkowe badania wymagane do zapisu na listę oczekujących: morfologia, rozmaz krwi, badanie laryngologiczne, RTG klatki piersiowej

NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej

adres e-mail: neurochirurgia@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 578

 

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA WYSTAWIONY PRZEZ NEUROCHIRIRGA NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Dziecko/pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania.

Jeżeli dziecko posiada skierowanie do szpitala wystawione przez innego specjalistę niż NEUROCHIRURG to konieczna jest konsultacja neurochirurgiczna – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Dodatkowe badania wymagane do wpisu na listę oczekujących: Skierowanie od neurochirurga, badania obrazowe (usg, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny)

PSYCHIATRYCZNY DLA DOROSŁYCH

kontakt: Sekretariat Kliniki Psychiatrii Dorosłych

adres e-mail: sekretpsychdoros@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 400

 

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA OD LEKARZA PSYCHIATRY NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania od lekarza psychiatry.

Jeżeli pacjent posiada skierowanie do szpitala od innego lekarza niż psychiatra prosimy o aktualną konsultację psychiatryczną lub o kontakt z nami mailowo lub telefonicznie

 

Dodatkowe warunki wymagane do zapisu na listę oczekujących pacjentów : uzasadnienie skierowania do szpitala przez lekarza psychiatrę - konsultacja psychiatryczna

METABOLICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

adres e-mail: metabolizmdzieci@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 432

 

PREFEROWANA DROGA ZAPISÓW NA LECZENIE CHORÓB METABOLOCZNYCH

  • przez przyszpitalną Poradnię Metaboliczną dla dzieci – należy posiadać skierowanie do poradni metabolicznej ( na druku NFZ wystawionym przez lekarza rodzinnego, specjalistę ) i dalej postępować zgodnie z instrukcją na stronie www szpitala ZAPISY DO PORADNI, następnie w REJESTRACJA PORADNIE wybrać PIERWSZA WIZYTA i zarejestrować dziecko. Czas oczekiwania na wizytę w Poradni Metabolicznej jest dostępny na stronie www.kolejki.nfz.gov.pl

Dzieci w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu powinny niezwłocznie zgłosić się do Izby Przyjęć szpitala

  • Dla pacjentów posiadających skierowanie do Oddziału Chorób Metabolicznych

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Dziecko/pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania.

 

Dodatkowe badania wymagane do zapisu na listę oczekujących: konieczny opis lekarski stanu pacjenta i leczenia

DIABETOLOGICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego

adres e-mail: diabetologia@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 420

 

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Dziecko/pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania.

 

Dodatkowe badania wymagane do wpisu na listę oczekujących: wzrost (cm), waga (kg), cukier we krwi, ciśnienie krwi

CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej

adres e-mail: chorobyzakazne@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 362

 

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Dziecko/pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania.

 

Dodatkowe badania wymagane do wpisu na listę oczekujących: konieczny opis stanu pacjenta 

ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej

adres e-mail: endokrynologia@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 481

 

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Dziecko/pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania.

 

Dodatkowe badania wymagane do wpisu na listę oczekujących: MORFOLOGIA, BADANIE OGÓLNE MOCZU, TSH, FT4, USG JAMY BRZUSZNEJ.

GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

adres e-mail: gastroenterologia@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 432

 

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Dziecko/pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania.

 

Dodatkowe badania wymagane do wpisu na listę oczekujących: wyniki badań: USG brzucha, morfologia, CRP, OB.,ALAT, ASPAT, Żelazo we krwi, kał na pasożyty, krew utajona w kale, badanie ogólne moczu

KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej

adres e-mail: kardiologia@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 448

 

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB  MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Dziecko/pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania.

 

Dodatkowe badania wymagane do kwalifikacji do oddziału kardiologicznego: konsultacja kardiologiczna, opis ECHO oraz zapis CD/DVD, EKG, zapis badania Holterowskiego

KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej

adres e-mail: kardiochirurgia@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 277

 

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB  MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Dziecko/pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania.

 

Dodatkowe badania wymagane do wpisu na listę oczekujących: KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA Z WYNIKAMI

ECHOKARDIOGRAFII, EKG, RTG PŁUC i/lub inne

NEFROLOGICZNY DLA DZIECI

kontakt: Sekretariat Kliniki Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej

adres e-mail: nefrologia@skp.ump.edu.pl

tel.: (61) 84 91 448

 

ORYGINAŁ SKIEROWANIA DO SZPITALA NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSŁANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB MOŻNA FORMULARZ WYDRUKOWAĆ I RAZEM ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA PRZESŁAĆ POCZTĄ / DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Dziecko/pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących po dostarczeniu dokumentów ( skierowanie + formularz) i kwalifikacji przez Zespół Oceny Przyjęć. O terminie PRZYJĘCIA DO SZPITALA powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie lub pisemnie pocztą w ciągu 20 dni od dnia otrzymania oryginału skierowania.

 

Dodatkowe badania wymagane do zapisu na listę oczekujących: badanie ogólny moczu, morfologia, kreatynina,

ciśnienie krwi w mmHg, waga (kg), wzrost (cm)

FORMULARZ REJESTRACJI do oddziału

ALERGOLOGICZNEGO DLA DZIECI

CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI

DIABETOLOGICZNEGO DLA DZIECI

ENDOKRYNOLOGICZNEGO DLA DZIECI

GASTROENTEROLOGICZNEGO DLA DZIECI

KARDIOCHIRURGICZNEGO DLA DZIECI

KARDIOLOGICZNEGO DLA DZIECI

METABOLICZNEGO DLA DZIECI

NEFROLOGICZNEGO DLA DZIECI

NEUROCHIRURGICZNEGO DLA DZIECI

NEUROLOGICZNEGO DLA DZIECI

PULMONOLOGICZNEGO DLA DZIECI

REUMATOLOGICZNEGO DLA DZIECI

PSYCHIATRYCZNEGO DLA DOROSŁYCH

PSYCHIATRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dane Dziecka / Pacjenta
Dane kontaktowe
Jednostka kierująca (ze skierowania do szpitala)
Informacje o chorobie
(jeżeli były)
Badania wymagane przy kwalifikacji
( na skierowaniu do szpitala lub w załączeniu do skierowania )
(na skierowaniu do szpitala lub w załączeniu do skierowania)
U dzieci z wadami wrodzonymi
Wybór sposobu dostarczenia wniosku
Uwaga

UWAGA: Formularz po zamknięciu strony www nie zapisuje się.

Na podany mail zostanie automatycznie przesłane potwierdzenie otrzymania