Inne jednostki medyczne

Izby przyjęć

Izba Przyjęć Pediatrii

Kierownik dr n. med. Iwona Klimecka

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Jolanta Łojko-Kołodziejczak

telefon 618491444

e-mail izbapp@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, parter

 

Izba Przyjęć Psychiatrii

p.o. Kierownika

Pielęgniarka Oddziałowa Iwona Pawlicka

telefon 618491539

e-mail izbappsych@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek C, parter

 

Bloki operacyjne

Blok Operacyjny Chirurgiczny / Kardiochirurgiczny

Kierownik lek.med. Wojciech Buxakowski

Pielęgniarka Oddziałowa Ewa Ławniczak-Nawrot

Pielęgniarka Oddziałowa Anestezjologii mgr Anna Koplin

telefon 618491257; 618491524

lokalizacja Budynek A, parter

 

Blok Operacyjny Otolaryngologiczny

Kierownik dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Lucyna Szymczak-Majchrzak

Pielęgniarka Oddziałowa Anestezjologii mgr Anna Koplin

telefon 618491303

lokalizacja Budynek B, parter

Apteka

Kierownik mgr Anna Łohynowicz

telefon 618491445

e-mail apteka@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, parter

Centralna Sterylizacja

Kierownik mgr Bożena Jarzina

telefon 618491575

e-mail steryl@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, piwnica

Zespoły

Zespół Dietetyków

Koordynator Jolanta Jedlińska

telefon 618491386

e-mail dietetyka@skp.ump.edu.pl

 

Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych

lekarz epidemiolog dr n. med. Tomasz Ozorowski

pielęgniarka epidemiologiczna mgr Katarzyna Kamińska, mgr Jolanta Nagiel, mgr Bożena Jarzina

telefon 618491218

e-mail epid@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro II

 

Zespół Psychologów

Kierownik mgr Joanna Mania

telefon 618491561

e-mail psych@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, parter

 

Zespół Rehabilitantów

Kierownik mgr Elżbieta Kubicka

telefon 618491541

e-mail rehab@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek A, piętro I