Rekrutacja i oferty pracy

REKRUTACJA

W związku z szerokim zakresem działalności, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osób różnych specjalności, zarówno personelu medycznego, jak i pracowników obsługi, pracowników technicznych, czy administracyjnych.

Jesteśmy Szpitalem stawiającym na rozwój, inwestycje, nowe technologie i podnoszenie jakości udzielanych świadczeń oraz gwarantującym stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego. Inwestujemy w kapitał ludzki poprzez realizację szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, subsydiowane podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Stawiamy na stabilność i legalność zatrudnienia – ponad 1040 podpisanych umów o pracę.

Oferujemy nie tylko stabilną i pełną wyzwań pracę, ale także możliwość rozwoju zawodowego dla osób na początku swojej kariery zawodowej pod okiem wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w naszym Szpitalu prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami oraz aktualną ofertą pracy.

Jeśli spełnia Pani/Pan wymagania określone w ogłoszeniu na określone stanowisko pracy podane w ofercie pracy, uprzejmie prosimy o przesłanie aplikacji załączając swoje CV wyłącznie na adres kadry@skp.ump.edu.pl lub osobiste złożenie CV w Dziale Spraw Pracowniczych Szpitala lub w Kancelarii Szpitala w zamkniętej kopercie z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko ……..” albo przesłanie dokumentów tradycyjną pocztą adresując kopertę na adres: Dział Spraw Pracowniczych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33; 60-572 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko …….”.

UWAGA – WYMAGANE DANE W CV

Zgodnie z art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu Pracy oczekujemy od Pani/Pana podania w CV wyłącznie poniższych informacji:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie np. nr telefonu lub mail
 4. wykształcenie,
 5. kwalifikacje zawodowe,
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Wzór CV - POBIERZ

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na zamieszczenie dodatkowych informacji w CV, wówczas konieczne jest załączenie do CV podpisanej przez Panią/Pana zgody. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu pracy, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1, z późn. zm), zwanego rozporządzeniem 2016/679.

Zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych zawartych w CV  -  POBIERZ

Następnie przed przesłaniem swojego CV prosimy Panią/Pana o zapoznanie się z  treścią klauzuli informacyjnej, wydrukowanie i jej podpisanie oraz załączenie do przesyłanej aplikacji.

Klauzula informacyjna  -  POBIERZ

 

 

OFERTY PRACY

I. Lekarzy specjalistów:

 1. Kardiologa dziecięcego z doświadczeniem pracy w pediatrycznym oddziale kardiochirurgicznym lub otwartego na zdobycie takiego doświadczenia.
  Więcej informacji pod nr tel. sekretariat dyrekcji 61 8491 436
 2. Anestezjologa z doświadczeniem pracy w oddziałach intensywnej terapii pediatrycznej, w pooperacyjnych oddziałach kardiochirurgicznych lub otwartego na zdobycie doświadczenia pracy na oddziale pooperacyjnym kardiochirurgii dziecięcej. Więcej informacji pod nr tel. 61 8491 277, mail: sekretkardioch@skp.ump.edu.pl
 3. Pediatrę, będącego w trakcie specjalizacji z onkologii i hematologii dziecięcej lub transplantologii klinicznej lub zainteresowanego podjęciem takiej specjalizacji.
  Więcej informacji pod nr tel. sekretariat dyrekcji 61 8491 436
 4. Lekarzy pediatrów zainteresowanych podjęciem pracy w oddziałach onkologiczno - hematologicznych, endokrynologicznym, diabetologicznym.
  Więcej informacji pod nr tel. sekretariat dyrekcji 61 8491 436
 5. Lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji minimum po drugim roku szkolenia w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Więcej informacji pod nr tel. sekretariat dyrekcji 61 8491 436 lub Kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej – sekretariat 61 8491 597

II. Pielęgniarki/pielęgniarzy/położne/położnych/ratowników medycznych:

Oferujemy zatrudnienie w profesjonalnych i zaangażowanych zespołach, w oddziałach pediatrycznych, psychiatrycznych i pracowniach.
Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie równoważnym, zmianowym.
Zapraszamy również osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Naczelną Pielęgniarką
pod nr. tel.: 61 8491 274, e-mail: naczelnapiel@skp.ump.edu.pl lub osobisty.

III. Diagnostę laboratoryjnego

Do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w Centralnym Laboratorium szpitala. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Centralnego Laboratorium tel. 61 8491 245 lub osobisty.

IV. Technika farmaceutycznego

Do pracy w aptece szpitalnej w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Apteki Szpitalnej
pod nr. tel.: 61 8491 445.

V. Kucharza/pomoc kuchenną

Do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w Kuchni szpitalnej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Żywienia: tel. 61 8491 525 lub osobisty.

VI. Salowe/salowych

Zatrudnimy salowe/salowych do pracy w oddziałach szpitalnych. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Transportowo-Porządkowego pod nr. tel.: 61 8491 637 lub osobisty.

VII. Elektryka zmianowego

Zatrudnimy elektryka zmianowego z uprawnieniami SEP min. do 1 kV. Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, bądź niepełnym wymiarze. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Eksploatacji pod nr. tel.: 61 8491 521; Działem Spraw Pracowniczych – 61 8491 247 lub osobisty.

VIII. Dietetyczki/dietetyków w oddziałach szpitalnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Naczelną Pielęgniarką
pod nr. tel.: 61 8491 274, e-mail: naczelnapiel@skp.ump.edu.pl lub osobisty.

IX. Pracownika do Działu Audytu

Szczegóły oferty POBIERZ (data aktualizacji oferty 17.05.2019 r.)

X. Praczki

Do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w Prani szpitala. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Pralni tel. 61 8491 254 oraz przesłanie aplikacji na adres kadry@skp.ump.edu.pl