> Idź do załączników

Kontakt osób zajmującymi się reklama produktów leczniczych z personelem medycznym

Spotkanie osoby zajmującej się reklamą produktu leczniczego (Przedstawiciela) z osobą uprawnioną do wystawiania recept (lekarzem), może nastąpić tylko i wyłącznie po wyrażeniu przez Dyrektora Szpitala zgody na takie spotkanie.

Przedstawiciel, z kilkudniowym wyprzedzeniem, składa prośbę o spotkanie w Sekretariacie Dyrekcji, na druku Wniosek o wydanie zgody

Wydawana zgoda jest jednorazowa, tj. dotyczy tylko spotkania określonego datą na złożonym wniosku.

Przed spotkaniem Przedstawiciel zobowiązany jest okazać lekarzowi zgodę Dyrektora na odbycie spotkania. Spotkanie musi odbywać się po godzinach pracy/świadczenia usług osób uprawnionych do wystawiania recept.