> Idź do załączników

Badania kliniczne

 W celu podpisania umowy na prowadzenie badań klinicznych prosimy o zapoznanie się z  "Procedurą przeprowadzania Badań Klinicznych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu".

Proces zawierania umowy na przeprowadzenie badania trwa od 2 do 3 miesięcy przy sprawnym przepływie informacji pomiędzy stronami.