Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr Patrycja Rakowska

telefon 618491203

e-mail iodo@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek E, piętro II