Forma prawna

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia nr 4/98, z dnia 4.12.1998 roku w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Organem założycielskim Szpitala od 20.10.2001 roku jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dokumenty rejestrowe:

Szpital działa na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego  w księdze rejestrowej nr 000000018582 oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000001939.