Kolejna Hospitalizacja

 

Termin kolejnej planowej hospitalizacji/leczenia na tym samym oddziale często wyznaczany jest wcześniej i widnieje na Karcie informacyjnej leczenia szpitalnego, którą otrzymuje pacjent po zakończeniu hospitalizacji.

W przypadku konieczności kolejnej hospitalizacji na tym samym oddziale szpitalnym oraz braku ustalonego terminu tej hospitalizacji należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym na oddziale podpisanym na Karcie informacyjnej leczenia szpitalnego lub ordynatorem oddziału.

 

UWAGA – W przypadku wystąpienia u dziecka stanu zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala