Schemat obiektu

Budynek A Parter:

 • Oddział XIII Gastroenterologiczny, Pediatryczny

Budynek A Parter, skrzydło lewe:

 • Oddział VIII Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatryczny

Budynek A Piętro I:

 • Oddział V Hematologiczno-Onkologiczny, w tym Oddział Dzienny Onkologiczny
 • Oddział VI Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny
 • Stacja Dializ

Budynek A Piętro I, skrzydło lewe:

 • Oddział VII Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny

 • Oddział VIII/1 Neurologiczny, Pediatryczny

Budynek A Piętro II:

 • Oddział III Hematologiczno-Onkologiczny
 • Oddział IV Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny
 • Oddział IV/1 Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
 • Oddział XV Transplantacji Szpiku

Budynek A Piętro III:

 • Oddział II Chirurgiczny, Urologiczny

Budynek A Piętro IV:

 • Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny
 • Oddział I/2Chirurgii Noworodka i Intensywnego Nadzoru
 • Oddział I/3 Kardiochirurgiczny
 • Oddział I/4 Intensywnej Terapii

Budynek B Piętro I

 • Oddział X Otolaryngologiczny
 • Oddział XI/1 Diabetologiczny, Pediatryczny
 • Oddział XI/2 Endokrynologiczny, Pediatryczny

Budynek B Piętro II

 • Oddział XII/1 Endokrynologiczny, Pediatryczny
 • Oddział XII/2 Reumatologiczny, Pediatryczny

Budynek B Piętro III

 • Oddział XIV Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny

Budynek C

 • Oddział A Psychiatryczny Dorosłych
 • Oddział B Psychiatryczny Dorosłych
 • Oddział C Psychiatryczny Dorosłych
 • Oddział D Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży