> Idź do załączników

Zgłaszanie podejrzenia naruszenia lub naruszenia ochrony danych

Kontakt w sprawie podejrzenia naruszenia lub naruszenia ochrony danych osobowych

w sprawach dotyczących naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub Biurem Dyrekcji Szpitala

 

Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33, 60-572

tel. 61 8491 203, e-mail iodo@skp.ump.edu.pl 

Biuro Dyrekcji

Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33, 60-572

tel. 61 8491 275, e-mail szpital@skp.ump.edu.pl