> Idź do załączników

Prawa Pacjenta

SKARGI I WNIOSKI

Przed wystąpieniem do dyrekcji szpitala prosimy o zgłoszenie uwag:

Dyrektorowi Szpitala, adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, telefon: 61 8491526, 61 8472960, e-mail dyrekcja@skp.ump.edu.pl, dni i godziny przyjęć: poniedziałek 10.00 do 12.00     

​RZECZNIK PRAW PACJENTA

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

telefon: 22 532 82 50

fax: 22 532 82 30

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia 0 800 190 590 (pn. - pt. w godz. 8:00 - 20:00)

strona www.rpp.gov.pl

www.facebook.com/RzecznikPrawPacjenta

twitter.com/RzeczPacjenta

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Mgr Dominika Opała

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33

60-572 Poznań

telefon: 61 849 15 42

Sposób kontaktu: osobisty, telefoniczny, pisemny

Dni i godziny przyjęć: czwartki oraz III i V piątek miesiąca w godz. 9:00 -15:30

Miejsce: Pokój 104, I piętro Kliniki Psychiatrii

( dla pacjenta bez zgody na opuszczanie oddziału – oddział hospitalizacji )

Strona www.bpp.gov.pl/o-biurze/rzecznicy-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego/

RZECZNIK PRAW DZIECKA

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

telefon: (22) 583 66 00 

e-mail: rpd@brpd.gov.pl  

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.

strona www.brpd.gov.pl

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ

Dział Skarg, Wniosków i Informacji 

Wydziału Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej.
ul. Piekary 14/15

61-823 Poznań

Telefon 61 850 60 75, 61 658 04 07, 61 658 04 51.
bezpłatna infolinia 0 800 800 805 

strona www.nfz-poznan.pl