Zakresy świadczeń

Szpital realizuje świadczenia, w ramach umów z NFZ, bezpłatnie. Szpital nie prowadzi leczenia i nie wykonuje badań diagnostycznych odpłatnie.

Dzieci w stanach zagrożenia życia lub zdrowia powinny niezwłocznie zgłosić się do Izby Przyjęć szpitala.

Oddziały Dziecięce

 • Alergologiczny
 • Anestezjologiczny
 • Chirurgiczny
 • Chorób Zakaźnych
 • Diabetologiczny
 • Endokrynologiczny
 • Gastroenterologiczny
 • Kardiochirurgiczny
 • Kardiologiczny
 • Nefrologiczny
 • Neurochirurgiczny
 • Neurologiczny
 • Metaboliczny
 • Onkologiczny
 • Otolaryngologiczny
 • Pulmonologiczny
 • Psychiatryczny
 • Reumatologiczny
 • Transplantacji Szpiku

Poradnie Dziecięce

 • Alergologiczna
 • Audiologiczna
 • Chirurgiczna
 • Chorób Zakaźnych
 • Diabetologiczna
 • Endokrynologiczna
 • Gastroenterologiczna
 • Kardiochirurgiczna
 • Kardiologiczna
 • Nefrologiczna
 • Neurochirurgiczna
 • Metaboliczna
 • Onkologiczna
 • Otolaryngologiczna
 • Pulmonologiczna
 • Reumatologiczna
 • Transplantacji Szpiku
 • Urologiczna

Programy Lekowe u Dzieci

 • z niskim wzrostem
 • z przedwczesnym dojrzewaniem
 • z chorobą Leśniowskiego- Crohna
 • z pierwotnym niedoborem odporności
 • z wirusowym zapaleniem wątroby C
 • z mukowiscydozą
 • z reumatoidalnym zapaleniem stawów
 • z nadciśnieniem płucnym
 • z astmą alergiczną IGE zależną
 • z wrodzoną hiperhomocysteinemią
 • z nadmiarem żelaza
 • z niedokrwistością w PNN
 • z tyrozynemią
 • z wrzodziejącym zapaleniem jelit
 • z chorobą Pompego
 • z zespołem hemolityczno-mocznicowym

Inne zakresy u Dzieci

 • Kardiologia Inwazyjna
 • Dializoterapia
 • Pediatryczna Izba Przyjęć

Oddziały dla Dorosłych

 • Psychiatryczny

Poradnia dla Dorosłych

 • Psychiatryczna

Inne zakresy u Dorosłych

 • Leczenie Elektrowstrząsami