Ankieta Satysfakcji Pacjenta z Porady w Izbie Przyjęć

Ankieta jest ANONIMOWA , mimo że wymagane jest podanie kilku danych niezbędnych do wypełnienia i wysłania odpowiedzi - pacjent/rodzic/opiekun może wypełnić tylko jeden raz jedną ankietę z jednej hospitalizacji / jednej wizyty

Pracownicy szpitala nie mają dostępu do danych pacjenta ( dane służą jedynie weryfikacji )

Pracownicy szpitala mają dostęp tylko do danych statystycznych – wyników odpowiedzi

Pragnąc poprawić jakość udzielanych świadczeń uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwej według Państwa odpowiedzi przy poniższych pytaniach.

Ankieta nie zawiera pytań odnośnie warunków lokalowych oraz czasu oczekiwania na hospitalizację/wizytę – na które szpital nie ma wpływu.
1. Czy dziecko/pacjent został skierowany do Izby Przyjęć szpitala przez innego lekarza
(np. lekarza rodzinnego, specjalistę, pomocy doraźnej)
2. Czy lekarz badający dziecko/pacjenta w Izbie Przyjęć
3. Czy personel medyczny w biurze przyjęć/ rejestracji Izby Przyjęć
(są to wyłącznie ratownicy medyczni i doświadczone pielęgniarki)
4. Czy pacjent w czasie oczekiwania na badanie lekarskie czuł się pod względem zdrowotnym bezpiecznie
5. Czy izba przyjęc wydaje się Państwu przyjazna dla dziecka/pacjenta
6. Czy szpital jest dobrze oznakowany
7. Czy strona internetowa szpitala