Kliniki i Oddziały

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska

 

Obsługa Sekretariatu

Magdalena Podolecka tel. 618491478

e-mail: anestezjologia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem lek med. Grażyna Bittner tel. 618491438

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Katarzyna Górecka tel. 618491418


Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski

 

Obsługa Sekretariatu

Karolina Hałas- Wojtasiak tel. 618491578

e-mail: chirurgia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny

 Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Bartłomiej Kopaczewski tel. 618491267

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Małgorzata Szatkowska-Chojnacka tel. 618491568

 

Oddział I/2 Chirurgii Noworodka i Intensywnego Nadzoru

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr hab. n. med. Michał Błaszczyński tel. 618491329

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Małgorzata Szatkowska-Chojnacka tel. 618491568

 

Oddział II Chirurgiczny, Urologiczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Michał Martyński tel. 618491329

Pielęgniarka Oddziałowa lic. piel. Katarzyna Ruszczyńska tel. 616491270


Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Służewski

 

Obsługa Sekretariatu

Alicja Ciesielska tel. 618491362

e-mail: chorobyzakazne@skp.ump.edu.pl

 

Oddział VIII Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatryczny

 Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem prof. dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz tel. 618491300

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Karolina Samarzewska tel. 618491649

 

Oddział VIII/1 Neurologiczny, Pediatryczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem prof. dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz tel. 618491300

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Karolina Samarzewska tel. 618491649


Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Piotr Fichna

 

Obsługa Sekretariatu

Irena Monczakowska tel. 618491420

e-mail: diabetologia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział XI/1 Diabetologiczny, Pediatryczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Witold Stankiewicz tel. 618491437

Pielęgniarka Oddziałowa dr n. zdrowia Sabina Przewoźniak tel. 618491229

 

Oddział XI/2 Endokrynologiczny, Pediatryczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Bogda Skowrońska tel. 618491437/497

Pielęgniarka Oddziałowa dr n. zdrowia Sabina Przewoźniak tel. 618491229


Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Marek Niedziela

 

Obsługa Sekretariatu

Mariola Kornatowska tel. 618491481

e-mail: endokrynologia@skp.ump.edu.pl

e-mail: reumatologia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział XII/1 Endokrynologiczny, Pediatryczny

Oddział XII/2 Reumatologiczny, Pediatryczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Iwona Klimecka tel. 618491555

Pielęgniarka Oddziałowa Małgorzata Jujka tel. 618491 439


Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

 

Obsługa Sekretariatu

Małgorzata Pajdo tel. 618491432

e-mail: gastroenterologia@skp.ump.edu.pl

e-mail: chorobymetaboliczne@skp.ump.edu.pl

 

Oddział XIII Gastroeneterologiczny, Chorób Metabolicznych, Pediatryczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Mariusz Szczepanik tel. 618491382

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Jadwiga Pieścikowska tel. 618491386


Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab.n.  med. Michał Wojtalik

 

Obsługa Sekretariatu

Natalia Rytter tel. 618491277

e-mail: kardiochirurgia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział I/3 Kardiochirurgiczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr hab. n. med. Wojciech Mrówczyński tel. 618491496

Pielęgniarka Oddziałowa Joanna Depka - Prądzyńska tel. 618491479

 

Oddział I/4 Intensywnej Terapii (pooperacyjny)

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr hab. n. med. Wojciech Mrówczyński tel. 618491496

Pielęgniarka Oddziałowa Joanna Depka - Prądzyńska tel. 618491479


Klinika Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Aldona Siwińska

 

Obsługa Sekretariatu

Justyna Czajka tel. 618491448

e-mail: kardiologia@skp.ump.edu.pl

e-mail: nefrologia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział IV Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski tel. 618491405

Pielęgniarka Oddziałowa Danuta Fijałkowska tel. 618491587

 

Oddział VI Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja tel. 618491473

Pielęgniarka Oddziałowa Henryka Kowalska tel. 618491204

 

Stacja Dializ

Pielęgniarka Oddziałowa Urszula Muszyńska tel. 618491202


Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med.  Jacek Wachowiak

 

Obsługa Sekretariatu

Renata Kędzia tel. 618491447

e-mail: onkologia@skp.ump.edu.pl

e-mail: hematologia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział III Onkologiczno- Hematologiczny

Lekarz Kierujący Oddziałem prof. dr n. med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska tel. 618491664

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Aleksandra Rybczyńska tel. 618491378

Pielęgniarka Oddziałowa lic. piel. Ewelina Knop-Dmitrijew tel. 618491488

 

Oddział V Onkologiczno- Hematologiczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr hab. n. med. Katarzyna Derwich tel. 618491498

Pielęgniarka Oddziałowa Mieczysława Trybuś tel. 618491490

 

Oddział V/D Dzienny Onkologiczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem prof. dr hab. n. med. Danuta Januszkiewicz- Lewandowska tel. 618491600

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Beata Szatkowska tel. 618491603

 

Oddział XV Transplantacji Szpiku

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Anna Pieczonka tel. 618491472

Pielęgniarka Oddziałowa lic. piel. Agnieszka Gałecka tel. 618491471


Klinika Otolaryngologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski

 

Obsługa Sekretariatu

Magdalena Nowak tel. 618491363

e-mail: otolaryngologia@skp.ump.edu.pl

 

Oddzial X Otolaryngologiczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Michał Kotowski tel. 618491590

Pielęgniarka Oddziałowa lic. piel. Dorota Hanuszkiewicz 618491499

 

Blok Operacyjny Otolaryngologiczny

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Lucyna Szymczak-Majchrzak tel. 618491303


Klinika Psychiatrii Dorosłych

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski

 

Obsługa Sekretariatu

Agnieszka Jabłońska, Elżbieta Nowicka-Kaftańska - tel. 618491400

e-mail: psychiatriadorosli@skp.ump.edu.pl

 

Oddział A Psychiatryczny Dorosłych

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Andrzej Kobus tel. 618491545

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Małgorzata Jabłońska tel. 618491547

 

Oddział B Psychiatryczny Dorosłych

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr hab. n. med. Jan Jaracz tel. 618491549

Pielęgniarka Oddziałowa Marzena Zgoła tel. 618491548

 

Oddział C Psychiatryczny Dorosłych

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Maria Chłopocka-Woźniak tel. 618491353

Pielęgniarka Oddziałowa lic. piel. Iwona Norek tel. 618491452


Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

dr hab. n. med. Agnieszka Słopień

 

Obsługa Sekretariatu

Agnieszka Jabłońska, Elżbieta Nowicka-Kaftańska - tel. 618491400

e-mail:psychiatriadzieci@skp.ump.edu.pl

 

Oddział D Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem lek. med. Natalia Lepczyńska tel. 618491261

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Barbara Matczak tel. 618491358


Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz

 

Obsługa Sekretariatu

Sandra Kowal tel. 618491313

e-mail: alergologia@skp.ump.edu.pl

e-mail: pulmonologia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział VII Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny

 Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Zdzisława Kycler tel. 618491312

Pielęgniarka Oddziałowa Karolina Kocik tel. 618491208

 

Oddział XIV Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Aleksandra Światły tel. 618491317

Pielęgniarka Oddziałowa Mariola Sanocka tel. 618491207


Zakład Radiologii Pediatrycznej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący

dr hab. n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna

 

Obsługa Sekretariatu

Agnieszka Mrugalska tel. 618491597

e-mail: sekrtg@skp.ump.edu.pl

 

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Magdalena Patelska - Banaszewska tel. 618491316

Pielęgniarka Koordynująca Pracowni RTG Aleksandra Kasprzak tel. 618491253

 

Pracownia RTG tel. 618491431/253

Pracownie USG tel. 618491453/314

Pracownia Tomografii Komputerowej tel. 618491504/505

Pracownia Rezonansu Magnetycznego tel. 618491640/641