Kliniki i Oddziały

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska

 

Obsługa Sekretariatu

Magdalena Podolecka tel. 618491478

e-mail: anestezjologia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem lek med. Grażyna Bittner tel. 618491438

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Katarzyna Górecka tel. 618491418


Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski

 

Obsługa Sekretariatu

Karolina Hałas- Wojtasiak tel. 618491578

e-mail: chirurgia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny

 Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Bartłomiej Kopaczewski tel. 618491267

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Małgorzata Szatkowska-Chojnacka tel. 618491568

 

Oddział I/2 Chirurgii Noworodka i Intensywnego Nadzoru

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr hab. n. med. Michał Błaszczyński tel. 618491329

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Małgorzata Szatkowska-Chojnacka tel. 618491568

 

Oddział II Chirurgiczny, Urologiczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Michał Martyński tel. 618491329

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Katarzyna Ruszczyńska tel. 618491270


Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz

 

Obsługa Sekretariatu

mgr Alicja Ciesielska tel. 618491362

e-mail: chorobyzakazne@skp.ump.edu.pl

 

Oddział VIII Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatryczny

 Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr hab. n. med. Anna Mania tel. 618491300

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Karolina Samarzewska tel. 618491649

 

Oddział VIII/1 Neurologiczny, Pediatryczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr hab. n. med. Anna Mania tel. 618491300

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Karolina Samarzewska tel. 618491649


Klinika Diabetologii, Auksologii i Otyłości Wieku Rozwojowego

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kędzia

 

Obsługa Sekretariatu Kliniki

mgr Natalia Szajstek

tel. 618491265

e-mail: pediabesity@ump.edu.pl

            kpielped@skp.ump.edu.pl

 

Obsługa Sekretariatu Oddziału

mgr Jadwiga Sak

tel. 618491420

e-mail: diabetologia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział XI/1 Diabetologiczny, Pediatryczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Witold Stankiewicz tel. 618491437

Pielęgniarka Oddziałowa dr n. zdrowia Sabina Przewoźniak tel. 618491229

 

Oddział XI/2 Endokrynologiczny, Pediatryczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Bogda Skowrońska tel. 618491437/497

Pielęgniarka Oddziałowa dr n. zdrowia Sabina Przewoźniak tel. 618491229


Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Marek Niedziela

 

Obsługa Sekretariatu

Mariola Kornatowska tel. 618491481

e-mail: endokrynologia@skp.ump.edu.pl

e-mail: reumatologia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział XII/1 Endokrynologiczny, Pediatryczny

Oddział XII/2 Reumatologiczny, Pediatryczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Iwona Klimecka tel. 618491555

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Małgorzata Jujka tel. 618491 439


Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

 

Obsługa Sekretariatu Kliniki (sprawy uniwersyteckie)

mgr inż. Elżbieta Walkowiak tel. 618491432

e-mail: pedgastro@skp.ump.edu.pl

 

Obsługa Sekretariatu Oddziału (sprawy szpitalne)

Marta Konarska tel. 618491618

e-mail: gastroenterologia@skp.ump.edu.pl

e-mail: chorobymetaboliczne@skp.ump.edu.pl

 

Oddział XIII Gastroenterologiczny, Chorób Metabolicznych, Pediatryczny

 

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Mariusz Szczepanik tel. 618491382

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Jadwiga Pieścikowska tel. 618491386


Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej

Kierownik Kliniki

prof. dr hab.n.  med. Marek Jemielity

 

 

Lekarz Kierujący Oddziałem

dr  n. med. Marcin Gładki

 

Obsługa Sekretariatu

Monika Czajka  tel. 618491277

e-mail: kardiochirurgia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział I/3 Kardiochirurgiczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr med. Andrzej Wodziński tel. 618491479

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa mgr Aneta Sztraube tel. 618491479

 

Oddział I/4 Intensywnej Terapii (pooperacyjny)

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr Bartłomiej Kociński  tel. 618491479

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa mgr Aneta Sztraube tel. 618491479


Klinika Kardiologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski

 

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem

dr n. med. Bartłomiej Mroziński

tel. 618491320

 

Obsługa Sekretariatu

Joanna Dubisz tel. 618491448

e-mail: kardiologia@skp.ump.edu.pl

 

 

Oddział IV Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny

Pielęgniarka Oddziałowa Danuta Fijałkowska tel. 618491587

 

Oddział VI Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Marzena Kilianek tel. 618491204


Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja

 

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka

 

Obsługa Sekretariatu

mgr Izabela Walczak tel. 618491673

e-mail: nefrologia@skp.ump.edu.pl

 

 

Oddział IV Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny

Pielęgniarka Oddziałowa Danuta Fijałkowska tel. 618491587

 

Oddział VI Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Marzena Kilianek tel. 618491204

 

Stacja Dializ

Pielęgniarka Oddziałowa Urszula Muszyńska tel. 618491202

 

Strona FACEBOOK Kliniki Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego:

https://www.facebook.com/nefrologiapoznan


Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med.  Jacek Wachowiak

 

Obsługa Sekretariatu

Małgorzata Szewczyk tel. 618491447

e-mail: onkologia@skp.ump.edu.pl

e-mail: hematologia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział III Onkologiczno- Hematologiczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr hab. n. med. Olga Zając-Spychała

Pielęgniarka Oddziałowa Katarzyna Michalak tel. 618491488

 

Oddział V Onkologiczno- Hematologiczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem prof. dr hab. n. med. Katarzyna Derwich tel. 618491498

Pielęgniarka Oddziałowa Milena Mirowska-Kukuła tel. 618491490

 

Oddział V/D Dzienny Onkologiczny

Lekarz Kierujący Oddziałem prof. dr hab. n. med Danuta januszkiewicz-Lewandowska

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Beata Szatkowska tel. 618491603

 

Oddział XV Transplantacji Szpiku

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Agnieszka Sobkowisk-Sobierajska tel. 618491472

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Agnieszka Gałecka tel. 618491471


Klinika Otolaryngologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski

 

Obsługa Sekretariatu

mgr Barbara Wolnik tel. 618491363

e-mail: otolaryngologia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział X Otolaryngologiczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Michał Kotowski tel. 618491590

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Dorota Hanuszkiewicz 618491499

 

Blok Operacyjny Otolaryngologiczny

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Lucyna Szymczak-Majchrzak tel. 618491303


Klinika Psychiatrii Dorosłych

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski

 

Obsługa Sekretariatu

Agnieszka Jabłońska, Elżbieta Nowicka-Kaftańska - tel. 618491400

e-mail: sekretpsychdoros@skp.ump.edu.pl

 

Oddział A Psychiatryczny Dorosłych

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Andrzej Kobus tel. 618491545

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Małgorzata Jabłońska tel. 618491547

 

Oddział B Psychiatryczny Dorosłych

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr hab. n. med. Jan Jaracz tel. 618491549

Pielęgniarka Oddziałowa Marzena Zgoła tel. 618491548

 

Oddział C Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Marta Tyszkiewicz- Nwafor tel. 618491353

Pielęgniarka Oddziałowa lic. piel. Iwona Norek tel. 618491452


Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień

 

Obsługa Sekretariatu

Agnieszka Jabłońska, Elżbieta Nowicka-Kaftańska - tel. 618491400

e-mail: sekretpsychdzieci@skp.ump.edu.pl

 

Oddział D Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem lek. med. Natalia Lepczyńska tel. 618491261

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Barbara Matczak tel. 618491358


Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem

dr hab. n. med. Irena Wojsyk-Banaszak

 

Obsługa Sekretariatu

mgr Sandra Kowal tel. 618491313

e-mail: alergologia@skp.ump.edu.pl

e-mail: pulmonologia@skp.ump.edu.pl

 

Oddział VII Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny

 Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Zdzisława Kycler tel. 618491536

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Anna Felczyńska tel. 618491208

 

Oddział XIV Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny

Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem dr n. med. Paulina Sobkowiak tel. 618491317

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Mariola Sanocka tel. 618491207


Zakład Radiologii Pediatrycznej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący

dr hab. n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna

 

Obsługa Sekretariatu

Agnieszka Mrugalska tel. 618491597

e-mail: sekrtg@skp.ump.edu.pl

 

Z- ca Lekarza Kierującego  dr n. med. Magdalena Patelska - Banaszewska tel. 618491316

Pielęgniarka Koordynująca Pracowni RTG Aleksandra Kasprzak tel. 618491253

 

Rejestracja Zakładu Radiologii Pediatrycznej tel. 618491367