Zapisy Poradnie

Zapisy do wszystkich poradni naszego Szpitala odbywają się drogą mailową, osobiście oraz drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny lub Portal Pacjenta (e-Rejestrację).

Wszystkie poradnie, z wyjątkiem Poradni Psychiatrycznej, udzielają świadczeń wyłącznie pacjentom do 18 roku życia.

Zapisy do poradni specjalistycznych naszego Szpitala (z wyjątkiem Poradni Onkologicznej, Poradni Immunologicznej, Poradni Transplantacji Szpiku i Poradni Psychiatrycznej)

 - pierwsza wizyta

 - kolejna wizyta

Zapisy do Poradni Onkologicznej

Zapisy do Poradni Immunologicznej

Zapisy do Poradni Pscyhiatrycznej


Zapisy do poradni specjalistycznych naszego Szpitala (z wyjątkiem Poradni Onkologicznej, Poradni Immunologicznej, Poradni Transplantacji Szpiku i Poradni Psychiatrycznej) odbywają się drogą mailową na adres poradnia@skp.ump.edu.pl, telefoniczną pod nr tel. 61 8491 430 lub 504 805 561 (pn. - pt. 9:00-13:00), osobiście (pn.- czw. 8:00-18:00, pt. 8:00-15:00) oraz poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY lub e-rejestrację na platformie elektronicznej E-Usługi.

 

REJESTRACJA PACJENTÓW PIERWSZORAZOWYCH NA WIZYTĘ W PORADNI

Jest możliwa poprzez: wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO, telefonicznie pod nr tel. 61 8491 430 lub 504 805 561 (pn. - pt. 9:00-13:00), osobiście (pn. - czw. 8:00-18:00, pt. 8:00-15:00) oraz drogą mailową na adres poradnia@skp.ump.edu.pl 

Wymagane dane:

 1. Nazwa Poradni (w którem ma być wizyta)

 2. Imię i Nazwisko dziecka

 3. PESEL dziecka  (jeżeli nie nadano -pesel rodzica/opiekuna prawnego oraz jego imię i nazwisko)

 4. Adres ( ulica, numer domu, miasto, kod, poczta )

 5. Numer telefonu do kontaktu

 6. Adres mailowy do kontaktu

 7. Nazwa zakładu opieki zdrowotnej ze skierowania ( z pieczątki nagłówkowej)

 8. Nazwisko lekarza wystawiającego skierowanie ( z pieczątki lekarskiej )

 9. Numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego ( z pieczątki lekarskiej )

 10. Rozpoznanie choroby ze skierowania

Brak kompletu powyższych danych wydłuży lub uniemożliwi rejestrację. Szpital musi zapisać dziecko na listę oczekujących (wymóg MZ) ze wszystkimi wymienionymi danymi i wysyłać listy do NFZ.

PACJENCI REJESTROWANI SĄ NA PIERWSZY WOLNY TERMIN.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIECKA NA PIERWSZĄ WIZYTĘ

w wybranej poradni naszego szpitala - przez FORMULARZ REJESTRACYJNY na stronie internetowej szpitala

 1. Dziecko musi posiadać SKIEROWANIE DO PORADNI (Z NAZWĄ PORADNI) na druku NFZ, od lekarza rodzinnego, specjalisty lub lekarza szpitalnego

 2. Na stronie internetowej szpitala w części REJESTRACJA PORADNIE należy wybrać poradnię

 3. Poprzez link do strony NFZ można sprawdzić aktualny czas oczekiwania na wizytę w wybranej poradni (szpital co tydzień przekazuje dane NFZ) http://kolejki.nfz.gov.pl/

  Czas oczekiwania na świadczenia w Poradni Endokrynologicznej dla dzieci należy wyszukać pod hasłem Świadczenia z zakresu Endokrynologii.

  Czas oczekiwania na świadczenia w Poradni Kardiologicznej dla dzieci należy wyszukać pod hasłem Świadczenia z zakresu Kardiologii.

  Czas oczekiwania na świadczenia w Poradni Onkologii i Hematologii dziecięcej należy wyszukać pod hasłem Świadczenia z zakresu Onkologii.

 4. Należy dokładnie wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY, który zostanie automatycznie przesłany do osoby odpowiedzialnej za przebieg rejestracji. Formularz można również wydrukować i przesłać pocztą razem z oryginałem skierowania na adres umieszczony na Formularzu.

 5. FORMULARZ REJESTRACYJNY wypełnia osoba pełnoletnia - rodzic/opiekun prawny dziecka

 6. Przesłanie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (elektronicznie bez oryginału skierowania do poradni) nie jest równoznaczne z zapisaniem dziecka na listę oczekujących pacjentów

 7. ciągu 2 tygodni od przesłania FORMULARZA REJESTRACYJNEGO należy do Rejestracji Poradni szpitala (dane teleadresowe znajdują się przy Formularzu ) dostarczyć ORYGINAŁ skierowania wystawionego przez lekarza NFZ osobiście lub pocztą (pod rygorem skreślenia z listy - zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych )

 8. O wpisaniu (wyznaczeniu terminu przyjęcia do poradni) na listę pacjentów oczekujących na wizytę w danej poradni powiadomi Państwa osoba odpowiedzialna za rejestrację drogą mailową w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia. Jeżeli nie ma innych wskazań medycznych to dziecko zapisywane jest w kolejności daty przesłania FORMULARZA i ORYGINAŁU skierowania na najbliższy wolny termin. Nie ma możliwości zmiany wyznaczonego terminu droga mailową. Jeśli wyznaczony termin Państwu nie odpowiada z ważnych względów - prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

 9. Jeśli pacjent rezygnuje z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania można odebrać osobiście w rejestracji Poradni (pn. - czw. 8:00-18:00, pt. 8:00-15:00). Skierowania nie będą odsyłane pocztą.

 10. Brak poprawnych danych w FORMULARZU REJESTRACYJNYM uniemożliwi:

  • wpisanie dziecka na listę pacjentów oczekujących

  • określenie prawidłową kwalifikację dziecka przez Zespół Oceny Przyjęć

  • kontakt z Państwem osoby odpowiedzialnej za proces rejestracji do poradni

 

REJESTRACJA PACJENTÓW ZGŁASZAJĄCYH SIĘ NA KOLEJNĄ WIZYTĘ

Jest możliwa poprzez: poprzez e-rejestrację na platformie elektronicznej E-Usługi, drogą mailową na adres poradnia@skp.ump.edu.pl, telefonicznie pod nr tel. 61 8491 430 lub 504 805 561 (pn. - pt. 9:00-13:00) oraz osobiście (pn. -  czw. 8:00-18:00, pt. 8:00-15:00).

Wymagane dane:

 1. Nazwa Poradni  (w której ma być wizyta)
 2. Imię i Nazwisko
 3. PESEL
 4. Dopuszczalne jest zasugerowanie terminu, jeżeli ma być odległy

UWAGA! Szpital uruchomił E-REJESTRACJĘ dla pacjentów zgłaszających się na kolejne wizyty.  Jest ona możliwa TUTAJ po założeniu konta. Zachęcamy do skorzystania z naszych E-Usług!

 

ZASADY REJESTRACJI DO PORADNI ONKOLOGICZNEJ

W celu ustalenia terminu wizyty należy

 • skontaktować się telefonicznie tel. 61 8491 600 z Poradnią Onkologiczną dla dzieci w Poznaniu   lub
 • wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej (dotyczy pacjentów pierwszorazowych)
 • umówić się na wizytę poprzez eRejestrację (dotyczy pacjentów wielorazowych). Jest to możliwe TUTAJ po założeniu konta.

Dzieci w stanach zagrożenia życia lub zdrowia powinny niezwłocznie zgłosić się do Izby Przyjęć szpitala !

 

ZASADY REJESTRACJI DO PORADNI IMMUNOLOGICZNEJ

W Poradni Immunologicznej przyjmowani są wyłącznie pacjenci do ukończenia 18 roku życia

W celu ustalenia terminu wizyty należy

 • skontaktować się telefonicznie tel. 61 8491 430 lub 504 805 561 (pn. - pt. 9:00-13:00)  z Rejstracją Poradni Przyszpitalnych dla dzieci w Poznaniu  lub
 • skontaktować się drogą mailową na adres poradnia@skp.ump.edu.pl   lub
 • umówić się na wizytę poprzez eRejestrację (dotyczy pacjentów wielorazowych). Jest to możliwe TUTAJ po założeniu konta.

 

ZASADY REJESTRACJI DO PORADNI PSYCHIATRYCZNEJ

Zapisy do poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych naszego Szpitala odbywają się drogą telefoniczną pod nr tel. 61 8491 538 lub osobiście w pomieszczeniach poradni Budynek C piętro I.

PACJENCI REJESTROWANI SĄ NA PIERWSZY WOLNY TERMIN.

Pacjenci w stanach nagłych powinni niezwłocznie zgłosić się do Izby Przyjęć Szpitala.