Pracownie diagnostyczne

Pracownie diagnostyczne udzielają świadczeń tylko i wyłącznie pacjentom szpitalnym.

 

Centralne Laboratorium

Kierownik mgr anal. med. Justyna Krawczyk

telefon 618491245

rejestracja 618491244

e-mail seklab@skp.ump.edu.pl

Pracownie lokalizacja Budynek A, I piętro

 • Pracownia Analityki
 • Pracownia Biochemii
 • Pracownia Białek
 • Pracownia Hematologii i Koagulologii
 • Pracownia Immunochemii
 • Pracownia Izotopowa
 • Pracownia Równowagi Kwasowo-Zasadowej
 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Pracownia lokalizacja Budynek C, piętro I

 • Pracownia Mikrobiologii, telefon 618491250

 

Dział Diagnostyki Kardiologicznej Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii Dziecięcej

Kierownik prof. dr n. med. Waldemar Bobkowski

Pielęgniarka Koordynująca Teresa Mruk

telefon 618491480

lokalizacja Budynek A, parter

Pracownie:

 • Pracownia Echokardiografii
 • Pracownia Elektrofizjologii Dziecięcej
 • Pracownia Elektrokardiografii
 • Pracownia Holterowska
 • Pracownia Inwazyjnej Kardiologii Dziecięcej

 

Pracownia Badania Słuchu

telefon 618491552, 618491563

e-mail pbs@skp.ump.edu.pl, badaniesluchu@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek B, piętro I

 

Pracownia Badań Urodynamicznych u Dzieci

Kierownik dr med. Jarosław Rogacki

telefon 618491584

lokalizacja Budynek A, parter

 

Pracownia Chirurgii Laserowej dla Dzieci

Kierownik dr med. Magdalena Frankowicz

telefon 618491584

lokalizacja Budynek A, parter

 

Pracownia Patomorfologii

Kierownik dr hab. n. med. Paweł Kurzawa

telefon 618491404

lokalizacja Budynek 3

 

Pracownia Wideochirurgii Pediatrycznej

Kierownik prof. dr hab. med. Przemysław Mańkowski

telefon 618491584

lokalizacja Budynek A, piętro III

 

Zakład Radiologii Pediatrycznej

Kierownik dr hab. n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna

sekretariat Agnieszka Mrugalska

telefon 618491597

e-mail sekrtg@skp.ump.edu.pl 

Pielęgniarka Koordynująca Aleksandra Kasprzak

Kierownik Zespołu Techników Barbara Szelejewska

rejestracja telefon 618491367

lokalizacja Budynek A, parter

Pracownie:

 • Pracownia Radiologii
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Ultrasonografii

 

Bank Komórek Krwiotwórczych

Pracownia Alergologiczna

Pracownia Densytometrii

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Diagnostyki Czynnościowej Płuc i Aerozoloterapii

Pracownia Elektroencefalografii

Pracownia Endoskopii Otolaryngologicznej

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Pracownia Immunologii Hematologicznej

Pracownia Leczenia Elektrowstrząsami

Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego

Pracownia Neurofizjologii

Pracownia Polisomnografii