Ankieta Satysfakcji Pacjenta Z Hospitalizacji W Oddziale

Ankieta jest ANONIMOWA , mimo że wymagane jest podanie kilku danych niezbędnych do wypełnienia i wysłania odpowiedzi - pacjent/rodzic/opiekun może wypełnić tylko jeden raz jedną ankietę z jednej hospitalizacji / jednej wizyty

Pracownicy szpitala nie mają dostępu do danych pacjenta ( dane służą jedynie weryfikacji )

Pracownicy szpitala mają dostęp tylko do danych statystycznych – wyników odpowiedzi

Pragnąc poprawić jakość udzielanych świadczeń uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwej według Państwa odpowiedzi przy poniższych pytaniach.

Ankieta nie zawiera pytań odnośnie warunków lokalowych oraz czasu oczekiwania na hospitalizację/wizytę – na które szpital nie ma wpływu.
1. Czy lekarz sprawujący w oddziale opiekę nad pacjentem:
2. Czy pielęgniarki opiekujące się pacjentem w oddziale
3. Czy w trakcie hospitalizacji pacjent miał wykonywane zabiegi rehabilitacyjne przez rehabilitantów szpitalnych
4. Czy w trakcie hospitalizacji pacjent uczestniczył w badaniach psychologicznych prowadzonych przez psychologa szpitalnego
5. Czy dietetyczka oddziałowa przeprowadziła w trakcie hospitalizacji rozmowę z pacjentem odnośnie właściwego sposobu odżywiania oraz oceniła obecny stan odżywienia pacjenta
6. W przypadku gdy pacjent był badany przez studentów medycyny
7. Czy oddział w trakcie pobytu pacjenta
8. Czy szpital jest dobrze oznakowany
9. Czy strona internetowa szpitala