Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z obowiązującą w Szpitalu procedurą.

Informację o sposobie przyjmowania skarg i wniosków znajdziesz tutaj.

Przyjmowane sprawy są rozstrzygane wg kolejności wpływu. Rozpatrywane są zgodnie z Procedurą rozpatrywania skarg i wniosków w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera UM w Poznaniu, a także Kodeksem postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).