> Idź do załączników

Ogłoszenia

Trwa przebudowa

Izby Przyjęć Pediatrii

Całodobowy dyżur również pełni

Izba Przyjęć

Szpitala dziecięcego

w Poznaniu ul. Wrzoska 1

Przepraszamy za utrudnienia


Informacja z dnia 4.10.2022 dotycząca przebudowy Izby Przyjęć Pediatrii

Po raz kolejny przepraszamy za utrudnienia związane z przebudową naszej Izby Przyjęć Pediatrii.

Przypominamy, że nasz szpital pełni stały dyżur dla wszystkich dzieci przewlekle chorych z całej Wielkopolski i okolic. Nadal codziennie przyjmujemy w naszej remontowanej Izbie Przyjęć Pediatrii ponad 100 dzieci z różnymi chorobami przewlekłymi, jak cukrzyca, nowotwory, niewydolność nerek, w tym dzieci dializowane, mukowiscydoza, ciężkie wady serca wymagające operacji kardiochirurgicznych lub diagnostyki z zakresu kardiologii inwazyjnej, dzieci z chorobami neurologicznymi wymagające operacji neurochirurgicznych, dzieci wymagające wszczepów ślimakowych lub innych skomplikowanych zabiegów chirurgicznych oraz wszystkie dzieci wymagające diagnostyki lub leczenia przewlekłego w zakresie gastroenterologii, pulmonologii, alergologii, kardiologii, nefrologii, neurologii, endokrynologii i onkologii.

Oba szpitale dziecięce w Poznaniu posiadają porównywalną liczbę łóżek, jednak nasz szpital jest szpitalem specjalistycznym zobowiązanym do zapewnienia opieki specjalistycznej wszystkim przewlekle chorym dzieciom w Wielkopolsce.

Remont naszej Izby Przyjęć był przesuwany od lat i został zaplanowany na okres po uruchomieniu nowej siedziby drugiego szpitala dziecięcego w Poznaniu, tym bardziej, że od września 2022 planowane było uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci (SOR) w WCZD przy ul. Wrzoska 1. O planowanym remoncie zostały w odpowiednim czasie poinformowane wszystkie instytucje, w tym Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka przy ul. Wrzoska, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ, Sztab Kryzysowy Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego oraz większość Lekarzy Rodzinnych i jednostek Pomocy Doraźnych w Poznaniu.

Dyrekcja

Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

Flaga Ukrainy

Інформація для біженців з України

Оголошення про правила працевлаштування медичного персоналу з України в Польщі

Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

Інформація про національні гарячі лінії для пацієнтів та медичного персоналу з України
Допомога непрацездатним громадянам України

 


INFORMACJE O SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

Szanowni Państwo,

Wszystkie osoby poruszające się po szpitalu  zobowiązane są do

noszenia maseczek, zachowania dystansu i dezynfekcji rąk.

 

Z poważaniem

Dyrekcja Szpitala

Poznań, aktualizacja dnia 01.04.2022 r.  godz. 9:30