Konkursy ofert na świadczenie usług zdrowotnych

Tytuł Z zakresu Data ogłoszenia Termin składania ofert Rozstrzygnięcie konkursu
UCP.2022.11.7

ZAKRES 1 –        udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii i kardiologii dziecięcej, pediatrii w izbie przyjęć;

ZAKRES 2 –        udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii i nefrologii dziecięcej, pediatrii w izbie przyjęć;

ZAKRES 3 –        udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii i reumatologii dziecięcej, pediatrii w izbie przyjęć;

ZAKRES 4 –        udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii i gastroenterologii dziecięcej, alergologii, pediatrii w izbie przyjęć;

ZAKRES 5 –        udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii i onkologii dziecięcej i hematologii dziecięcej i transplantacji pediatrycznej, pediatrii w izbie przyjęć;

ZAKRES 6–         udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii i neurologii dziecięcej, pediatrii w izbie przyjęć;

ZAKRES 7 –       udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży;

ZAKRES 8 –       udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurochirurgii;

ZAKRES 9 –       udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii dziecięcej;

ZAKRES 10 –      udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przez psychologa i psychologa specjalistę w zakresie psychologii klinicznej;

ZAKRES 11 –      udzielanie konsultacji kardiologicznych przez lekarza specjalistę w oddziałach psychiatrycznych.

30/11/2022 14/12/2022 - 14:00
UCP.2022.11.06

- anestezjologii i intensywnej terapii medycznej u dzieci.

16/11/2022 23/11/2022 - 09:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu UCP.2022.11.06.
UCP.2022.10.5

- chirurgii dziecięcej.

20/10/2022 26/10/2022 - 14:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu UCP.2022.10.5.pdf
UCP.2022.9.4

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii i diabetologii dziecięcej,

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego,

3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego i zabiegów pielęgnacyjnych u dzieci.

20/09/2022 27/09/2022 - 14:00 PDF icon Ogłoszenie o rozstrzygnięcie konkursu.pdf
UCP.2022.6.3

Zakres 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii dziecięcej,

Zakres 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii medycznej u dzieci,

Zakres 3 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez perfuzjonistę w zakresie krążenia pozaustrojowego.

22/06/2022 28/06/2022 - 14:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu.
UCP.2022.3.2

ZAKRES 1 – udzielanie  świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej  terapii medycznej u dzieci,

ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej,

ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii i endokrynologii dziecięcej,

ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii  i psychiatrii dzieci i młodzieży,

ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii dziecięcej,

ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii pediatrycznej.

17/03/2022 28/03/2022 - 14:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu UCP.2022.3.2.pdf
UCP.2022.02.1

- pediatrii i kardiologii dziecięcej.

18/02/2022 25/02/2022 - 14:00 PDF icon Ogłoszenie wyników konkursu UCP.2022.2.1.pdf
KOŚUZ 6/21

- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresiechirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej i neurochirurgii dziecięcej,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie pediatrii i chorób zakaźnych i neurologii dzieciącej,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w zakresie ratownictwa medycznego i zabiegów pielęgnacyjnych u dzieci.

08/12/2021 16/12/2021 - 14:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu.
KOŚUZ 5/2021

- lekarza specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii medycznej dla pacjentów kardiochirurgii dziecięcej.

16/11/2021 22/11/2021 - 14:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu.
KOŚUZ 4/21

1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie pediatrii i alergologii dziecięcej i pneumonologi i immunologii klinicznej,

2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarką w zakresie pielęgniarstwa w oddziałach psychiatrycznych,

3 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresia psychiatrii,

4 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w zakresie ratownictwa medycznego i zagiegów pielęgnacyjnych u dzieci.

21/09/2021 28/09/2021 - 14:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu.
KOŚUZ 3/21

- udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii medycznej u dzieci.

09/07/2021 26/07/2021 - 14:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu
KOŚUZ 2/21

- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii dziecięcej,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w zakresie ratownictwa medycznego u dzieci.

13/05/2021 24/05/2021 - 14:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu.
KOŚUZ 1/21

- chirurgii dziecięcej,

- otolaryngologii dziecięcej,

- anestezjologii i intensywnej terapii medycznej u dzieci w klinice kardiochirurgii dziecięcej,

- ratownictwa medycznego u dzieci,

- porad kardiologicznych u dzieci,

- psychologii i psychoterapii.

15/03/2021 24/03/2021 - 14:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu.pdf
KOŚUZ 9/20

- chirurgii dziecięcej,

- chirurgii dziecięcej, neurochirurgii,

- porad chirurgii onkologicznej,

- pielęgniarstwa w oddziałach psychiatrycznych.

11/12/2020 17/12/2020 - 14:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu.
KOŚUZ 8/20

- pediatrii i diabetologii dziecięcej,

- psychiatrii.

10/11/2020 18/11/2020 - 14:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu.
KOŚUZ 7/20

- anestezjologii i intensywnej terapii medycznej u dzieci w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej,

- pielęgniarstwa w oddziałach psychiatrycznych,

- chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej.

17/09/2020 24/09/2020 - 14:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu.
KOŚUZ 6/20

- ratownictwa medycznego i zabiegów pielęgnacyjnych,

- pielęgniarstwa pediatrycznego.

26/08/2020 02/09/2020 - 14:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu.
KOŚUZ 5/20

- anestezjologii i intensywnej terapii medycznej u dzieci w klinice kardiochirurgii dziecięcej.

02/07/2020 15/07/2020 - 14:00 PDF icon Rozstrzygnięcie konkursu.