E-Ankieta Opinii Pacjentów

Pragnąc poprawić jakość udzielanych świadczeń uprzejmie prosimy o wypełnienie ANKIETY OPINII PACJENTA poprzez zaznaczenie właściwej według Państwa odpowiedzi przy poniższych pytaniach.

Ankieta nie zawiera pytań odnośnie warunków lokalowych szpitala/poradni/Izby Przyjęć oraz czasu oczekiwania na hospitalizację/wizytę – na które szpital nie ma wpływu.

Przed wypełnieniem Ankiety Opinii Pacjenta prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

  1. Ankietę może wysłać tylko osoba będąca pacjentem szpitala lub w jego imieniu rodzic/ opiekun prawny.

  2. Ankieta jest ANONIMOWA , mimo że wymagane jest podanie kilku danych niezbędnych do jej wysłania.

  3. Pacjent/rodzic/opiekun może wypełnić tylko jeden raz jedną ankietę z jednej hospitalizacji / jednej wizyty ambulatoryjnej w poradni lub Izbie Przyjęć.

  4. Pracownicy szpitala nie mają dostępu do danych pacjenta ( dane służą jedynie weryfikacji )

  5. Pracownicy szpitala mają dostęp tylko do danych statystycznych – wyników odpowiedzi

WYBIERZ

ANKIETA OPINII PACJENTA Z HOSPITALIZACJI W ODDZIALE

ANKIETA OPINII PACJENTA Z WIZYTY W PORADNI

ANKIETA OPINII PACJENTA Z PORADY AMBULATORYJNEJ W IZBIE PRZYJĘĆ