> Idź do załączników

KRS, NIP, REGON

Szpital jest wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod numerem 0000001939.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydruki generowane z użyciem systemu dostępnego pod adresem https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu posiadają moc zrównaną z mocą dokumentów wydanych przez Centralną Informacje KRS.