Szkoła Przyszpitalna

Na terenie Szpitala mieści się Zespół  Szkół  Specjalnych  nr 110 dla dzieci przewlekle chorych.

W jego skład wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa oraz liceum.

Więcej informacji na stronie internetowej Szkoły: http://www.zss110.pl/