Aktualności

W dniu 04.10.2022 r. Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM oficjalnie otworzył nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej oraz Pawilon Onkologiczny mieszczący dwa oddziały onkologiczne, Poradnię Onkologiczną, Pracownię Patomorfologii, Pracownię Immunologi Hematologicznej oraz Pracownię Leku Cytostatystycznego.  

Oddziały poprawią jakość opieki zdrowotnej małych pacjentów poprzez kompleksowość diagnostyki i leczenia, poprawę warunków przestrzennych i nowoczesne wyposażenie, zwiększą się możliwości terapeutyczne, rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne, rozszerzy się zakres diagnostyki histopatologicznej i cytofluorymetrycznej.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej finansowało Ministerstwo Zdrowia. Pawilon Onkologii powstał ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa, Fundacji DKMS oraz Dzieciaki Chojraki.

Zmieniamy się dla dzieci, małych pacjentów, bo "kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" [Janusz Korczak].  

 


Informacja z dnia 4.10.2022 dotycząca przebudowy Izby Przyjęć Pediatrii

Po raz kolejny przepraszamy za utrudnienia związane z przebudową naszej Izby Przyjęć Pediatrii.

Przypominamy, że nasz szpital pełni stały dyżur dla wszystkich dzieci przewlekle chorych z całej Wielkopolski i okolic. Nadal codziennie przyjmujemy w naszej remontowanej Izbie Przyjęć Pediatrii ponad 100 dzieci z różnymi chorobami przewlekłymi, jak cukrzyca, nowotwory, niewydolność nerek, w tym dzieci dializowane, mukowiscydoza, ciężkie wady serca wymagające operacji kardiochirurgicznych lub diagnostyki z zakresu kardiologii inwazyjnej, dzieci z chorobami neurologicznymi wymagające operacji neurochirurgicznych, dzieci wymagające wszczepów ślimakowych lub innych skomplikowanych zabiegów chirurgicznych oraz wszystkie dzieci wymagające diagnostyki lub leczenia przewlekłego w zakresie gastroenterologii, pulmonologii, alergologii, kardiologii, nefrologii, neurologii, endokrynologii i onkologii.

Oba szpitale dziecięce w Poznaniu posiadają porównywalną liczbę łóżek, jednak nasz szpital jest szpitalem specjalistycznym zobowiązanym do zapewnienia opieki specjalistycznej wszystkim przewlekle chorym dzieciom w Wielkopolsce.

Remont naszej Izby Przyjęć był przesuwany od lat i został zaplanowany na okres po uruchomieniu nowej siedziby drugiego szpitala dziecięcego w Poznaniu, tym bardziej, że od września 2022 planowane było uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci (SOR) w WCZD przy ul. Wrzoska 1. O planowanym remoncie zostały w odpowiednim czasie poinformowane wszystkie instytucje, w tym Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka przy ul. Wrzoska, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ, Sztab Kryzysowy Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego oraz większość Lekarzy Rodzinnych i jednostek Pomocy Doraźnych w Poznaniu.

Dyrekcja

Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Europejski Dzień Donacji i Transplantacji

Organizowany corocznie przez Radę Europy Europejski Dzień Donacji i Transplantacji ma na celu promowanie i wzmacnianie poparcia dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, więdzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarności z chorymi oczekującymi na przeszczep.

W roku 2022 jego organizacja została powierzona Polsce - odbędzie się 8 października 2022r.

Informacje nt. Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znajduja się na stronie www.EODD2022.eu

 


Akcja Uszyj Jasia - dar AVENIDY i jej KLIENTÓW 

dla naszych PACJENTÓW 

Z przyjemnością informujemy, że 3 czerwca 2022 r. w naszym Szpitalu miało miejsce przemiłe spotkanie z Panią Dyrektor Galerii Handlowej AVENIDA Katarzyną Korpak z asystentką Kornelią Pietrzak. Był to finał AKCJI zorganizowanej przez GH AVENIDA „Poduchy od serca - Uszyj Jasia” i przekazanie na rzecz naszych małych PACJENTÓW KOLOROWYCH poszewek na poduszki, które uszyli KLIENCI i PRACOWNICY  AVENIDY. Akcja Uszyj Jasia organizowana jest w całej Polsce już od 12 lat. Wszystko zaczęło się od młodej mamy Pani Natalii, która po kilku dniach pobytu w szpitalu, podczas zmiany pościeli zauważyła, że poduszka jej dziecka nie ma poszewki. Okazało się, że poszewki tak szybko się zużywają, i często nie ma ich jak wymieniać. Natalia zorganizowała grupę szyjących przyjaciół i tak to się zaczęło. Szacuje się, że do tej pory w całej Polsce w ramach akcji uszyto prawie 20 000 poszewek. Nasz Szpital od kilku lat również uczestniczy w Akcji jako odbiorca uszytych przez Klientów poszewek. 

Tegoroczna edycja Akcji miała miejsce w CH Avenida w sobotę 28 maja. Każdy, kto w tym dniu odwiedził Centrum, mógł dołączyć do wspólnego szycia i sprawić radość małym pacjentom naszego Szpitala. Przygotowano 10 stanowisk z maszynami do szycia, i ponad 300 metrów kolorowego materiału. Na miejscu byli również dostępni instruktorzy, którzy uczyli chętnych Klientów szycia poszewek.  

Otoczenie w jakim przebywają chore dzieci ma ogromy wpływ na proces leczenia oraz rehabilitacji. Im więcej elementów, które sprawią, że mały pacjent czuje się dobrze i bezpiecznie, tym lepiej znosi trudy choroby. SERDECZNIE PAŃSTWU DZIĘKUJEMY za ten gest i wypełnienie przestrzeni pacjentów wspaniałymi kolorami i wzorami. Ocieplenie najbliższego otoczenia wywołuje uśmiech na twarzach naszych małych PACJENTÓW co jest bezcenne! 

Dziękujemy!!! 

 

 


 


 

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem

 przyjęliśmy wiadomość o odejściu

ŚP. Prof. dr. hab. Wojciecha Służewskiego

Lekarza

specjalisty pediatrii, neurologii dziecięcej i chorób zakaźnych,

wieloletniego Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej i Ordynatora Oddziału

 Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Pozostanie w naszej pamięci jako

Człowiek zaangażowany w sprawy chorych dzieci w Wielkopolsce,

Przyjaciel nasz i naszych małych pacjentów.

 

Rodzinie i Bliskim

serdeczne wyrazy współczucia

składają

Dyrekcja Szpitala wraz z pracownikami