> Idź do załączników

Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Dodatkowe warunki finansowania z Funduszy Unijnych - projekt POWER

Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nr POWR.05.04.00-00-0177/19

szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu integracyjnym