Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych stanowi bardzo istotny człon praw pacjenta. Pacjenci mają możliwość zapoznania się z kampanią edukacyjną „Pacjencie, znaj swoje prawa z RODO”, która ma na celu podniesienie świadomości pacjentów tak, aby w prawnie uzasadniony sposób mogli oni domagać się przestrzegania praw związanych z ochroną danych osobowych. Więcej na temat kampanii edukacyjnej "Pacjencie, znaj swoje prawa z RODO" znajdziecie Państwo na stronie: rododlapacjenta.pl