Zarząd

Dyrektor Naczelny

Dr n. med. Paweł Daszkiewicz

tel. 618491275

e-mail: szpital@skp.ump.edu.pl


Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Eksploatacyjnych

Mgr Edmund Wojszel

tel. 618491308

e-mail: kancelaria@skp.ump.edu.pl


Z- ca Dyrektora ds. Medycznych

Dr n. med. Dorota Woźnicka

tel. 618491275

e-mail: d.woznicka@skp.ump.edu.pl


Główna Księgowa

Mgr Kinga Orłowska

tel. 618491255

e-mail: korlowska@skp.ump.edu.pl


Naczelna Pielęgniarka Szpitala

Mgr Barbara Wisłocka

tel. 618491274

e-mail: naczelnapiel@skp.ump.edu.pl