Zarząd

Dyrektor Naczelny

Dr n. med. Paweł Daszkiewicz

tel. 618491275

e-mail: szpital@skp.ump.edu.pl


Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Mgr Kinga Orłowska

tel. 618491275

e-mail: szpital@skp.ump.edu.pl


Z- ca Dyrektora ds. Medycznych

Dr n. med. Dorota Woźnicka

tel. 618491275

e-mail: szpital@skp.ump.edu.pl


Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Inwestycyjnych

Mgr inż. Zbigniew Jarecki

tel. 618491275

e-mail: szpital@skp.ump.edu.pl


Naczelna Pielęgniarka Szpitala

Mgr Barbara Wisłocka

tel. 618491274

e-mail: naczelnapiel@skp.ump.edu.pl