> Idź do załączników

OGŁOSZENIE - Na najem powierzchni z przeznaczeniem na automaty samosprzedające napoje i przekąski.

OGŁOSZENIE

 

Na najem powierzchni 3 m2 z przeznaczeniem automaty samosprzedające napoje i przekąski na terenie Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu

 

Szpital Kliniczny odda w najem na 3 lata 3m2 powierzchni w budynku szpitala pod automaty samosprzedające napoje ( ciepłe i zimne) oraz przekąski.

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja kieruje się kryterium proponowanej ceny brutto za 1 m2 powierzchni najmu – 100%.

 

Pisemne oferty zawierające cenę netto plus należny podatek Vat, cenę brutto za 1 m2 wynajmowanej powierzchni należy składać do dnia 02.02.2018 r. do godziny 830 w Kancelarii Szpitala ( budynek A pokój 5A).

Otwarcie ofert odbędzie się 02.02.2018 r. o godzinie 900 w siedzibie Zamawiającego.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się w sprawach merytorycznych jest
Iga Marmajewska – Kierownik Działu administracyjno- gospodarczego, tel.  061 849 1428

Treść ogłoszenia.
Wzór umowy najmu.