> Idź do załączników

Na najem części stalowej konstrukcji wsporczej komina kotłowni (2022)

OGŁOSZENIE

Na najem części stalowej konstrukcji wsporczej komina kotłowni Szpitala Klinicznego
im. K. Jonschera UM w Poznaniu oraz fragment gruntu przy kominie
o łącznej powierzchni 70 m2.

Szpital Kliniczny ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni 70 m2
 z przeznaczeniem na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, telekomunikacyjnych.

Ofertę należy złożyć lub przesłać do Kancelarii Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań do 07.10.2022 r. z dopiskiem: „Najem części stalowej konstrukcji wsporczej komina”.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się w sprawach merytorycznych jest
Pan Marek Rozdzielski – Kierownik Kotłowni tel. 061 849 15 27.